Jaką funkcję pełnią wyobrażenia w transgresjach twórczych i ekspansywnych?

W związ­ku z tym, że były one rzadko przedmiotem badań, ograniczę się do sformu­łowania pewnych przypuszczeń. Ludzie, przekraczający granice materialne czy symboliczne, ludzie zaangażowani w pracę naukową lub literacką, mają specyficzne poczucie czasu. Żyją na ogół w teraźniejszości a przeszłość oraz przeszłość mniej ich interesuje, przynajmniej w czasie rozwiązywania pro­blemu. Dlatego liczą się przede wszystkim emocje i nastroje aktualne „tu i teraz”. Zadowolenie z wykonywanej pracy, ciekawość poznawcza, zdziwie­nie zjawiskami przyrody czy fascynacja walką o wolność regulują ich proces transgresyjny. Jednak analiza prac z historii nauki, sztuki czy polityki wykazuje, że pewni sprawy, w pewnych okolicznościach przewidują i biorą pod uwagę emocje antycypacyjne; przyjemne i przykre, autopatyczne i heteropatyczne. Do nich należał Freud, który konstruując swój subtelny gmach psychoanalizy, uwzględniał egoistyczną przyjemność i dumę, którą przeżyje, gdy gmach ten zostanie zbudowany. Jaka jest rola tych uczuć? Czy pełnią one funkcję i motywacyjną i poznawczą? Intermedium to skończę tym pytaniem, pocie­szając się myślą, że postawienie problemu jest czasem ważniejsze niż jego rozwiązanie. Jednak w psychologii pytania są częściej zapominane niż uwzględniane przez innych uczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *