Zakres wolności indywidualnej oraz zbiorowej

Po pewnym czasie zaczynają występować zjawiska niekorzystne dla spraw­cy i jego społecznego otoczenia. Jednym z najpowszechniejszych jest poja­wienie się stanu obniżonego nastroju, zwanego również depresją szczytu. Mówiąc językiem potocznym, występuje „smutek spełnionych baśni”. Czło­wiek przekroczył granicę materialną lub intelektualną, która wydawała się nieprzekraczalna. Kosztem niemałych wyrzeczeń i niemałego wysiłku doko­nał on odkrycia czy rozszerzył zakres wolności indywidualnej oraz zbiorowej. Te osiągnięcia początkowo go cieszyły, później – zaczęły wywoływać emocje negatywne. Okazało się, że efekt końcowy nie jest tak wartościowy, jak sądził, że nie odpowiada jego aspiracjom. Wielu sprawców przerywa ten nieprzyjemny stan, angażując się w inne, bardziej ambitne zadanie. Wielu jednak przez dłuższy czas nie może odzyskać swojej motywacji i sprawności umysłowej. Kronikarze życia Einsteina zanotowali, że po odkryciu teorii względności, uczony przez pewien czas poważnie chorował. Czy to była reakcja związana z przełomowym odkryciem, czy tylko zwykła choroba? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Depresja sukcesu, o której często piszą history­cy nauki czy sztuki, wymaga bardziej systematycznych badań empirycznych. Często po święcie rewolucji, po wybuchu uczuć przyjemnych, następuje terror rewolucyjny, w czasie jego trwania pojawiają się uczucia nienawiści, wrogości i pogardy dla wrogów, przeciwników i ludzi obojętnych wobec zmian społecznych. Tym emocjom mogą towarzyszyć destrukcyjne czyny, takie jak akty agresji i dążenie do zniszczenia wroga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *