Konserwatyzm w myśleniu

Pamięć zewnętrzna ma szereg niekwestionowanych zalet, takich jak duża pojemność, trwałość przechowywanych danych, łatwość ich odtwarzania czy niezawodność; do współczesnej książki używa się papieru, który zapewnia jej trwałość przez wiele stuleci. Mimo tych zalet medium to nie zajmuje wyróżnionego miejsca w umyśle, nie jest primus inter pares. Przeciwnie, peł­ni rolę służebną-, uczeni nazywają ją slave memory. Ta nazwa ma swoje głę­bokie uzasadnienie. To dzięki działalności człowieka staje się ona aktywna. Gdyby jednostka nie korzystała z tego banku, byłby on martwy i nieprzyda­tny w zachowaniach ochronnych i transgresyjnych. Pamięć ta nie pomniejsza człowieka; służy jemu w przystosowaniu się i w przekraczaniu granic mate­rialnych czy symbolicznych. Jest on jej twórcą i – jak dotychczas – sprawuje nad nią — wbrew obawom Platona — pełną kontrolę. Obserwacje wskazują jednak, że ludzie nie zawsze umieją pobierać informacje z tego medium. Czy racjonalne jest włączenie pamięci zewnętrznej do indywidualnego umysłu? Internaliści, których zdaniem przechowywanie, odtwarzanie i prze­twarzanie informacji związane jest tylko z kompetencjami ludzkiego mó­zgu, odpowiadają na to pytanie negatywnie. Takie stanowisko chyba wiąże się z pewnym konserwatyzmem w myśleniu. Pamięć zewnętrzna, chociaż znajduje się w środowisku socjokulturowym jest wytworem człowieka; sys­tem znaków wizualnograficznych i urządzenia do ich przechowywania zo­stały zaprojektowane przez umysł ludzki, a dokładniej – powstały one w ge­neratorze i ewaluatorze pomysłów, układach, będących składnikami pamięci biologicznej, zwanej pamięcią roboczą. Dlaczego więc odrywać te wytwory od pamięci biologicznej? Przecież systemy pamięci trwałej, roboczej i zewnętrznej tworzą pewną całość: ich struktura informacyjna i funkcje są po­dobne. Co więcej, pozwalają – jako całość — lepiej opisać, zrozumieć i wyja­śnić ukryty mechanizm działań, transgresyjnych, co stanie się przedmiotem dalszych analiz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *