Znaczenie sztuki poszukiwania potrzebnej wiedzy

W związku z rozwojem pamięci zewnętrznej, zmienia się rola pamięci biologicznej. W hi­storii człowiek, który chciał przystosować się do świata, musiał zgromadzić w umyśle znaczną wiedzę deklaratywną i proceduralną, dzięki której wie­dział, jak myśleć i działać. Intensywne uczenie się wywoływało przeciążenie i stres informacyjny. W obecnych czasach wiele funkcji pamięci biologicz­nej przejęła pamięć zewnętrzna. W niej znajdują się adresy znajomych, tele­fony, przepisy kulinarne, algorytmy matematyczne, daty historyczne, staty­styki ekonomiczne czy przepisy prawne. Nie trzeba więc obarczać swojego umysłu wiedzą znajdującą się w każdej encyklopedii, w każdym roczniku statystycznym, w każdym podręczniku metodologicznym. Jednocześnie zwiększyło się znaczenie sztuki poszukiwania potrzebnej wiedzy. Mimo ist­nienia sprawnych urządzeń elektronicznych, uczony, polityk, przedsiębior­ca nie zawsze może dotrzeć do właściwego źródła. W trakcie pisania tej książki czasem otrzymywałem informacje zupełnie mi nieprzydatne, wów­czas zaczynałem poszukiwać wiedzy za pomocą metod intuicyjnych. Pamięć zewnętrzna jest przede wszystkim pamięcią wzrokową. Informa­cje są w niej zakodowane za pomocą znaków wizualnograficznych i symboli obrazowych. Rozwój jej powoduje, że człowiek musi lepiej opanować umie­jętności pisania i czytania, odczytywania znaczeń i emocji zawartych w sło­wach, zdaniach i tekstach. Jest to zadanie trudne, ponieważ w naszych cza­sach wygasa motywacja do studiowania prac, szczególnie cudzych, do opanowania nowych technik szybkiego czytania. Dostrzegam ziarno prawdy w poglądzie Lema, że ludzie nic nie czytają, a jeśli czytają, to nie rozumieją tekstu, a jeśli go rozumieją, to szybko zapominają. W każdym razie w erze pamięci zewnętrznej człowiek — a szczególnie pedagogowie – muszą na nowo przemyśleć znaczenie pamięci biologicznej, zaprogramowanej przez naturę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *