Latest Posts

O strukturze społecznej

Spełnię swoją obietnicę i wskażę wspólne elementy tego „muzeologicznego” poglądu na kulturę i pozornie odmiennego stanowiska brytyjskiej antropologii społecznej. To prawda, że Malinowski, jeden z najbardziej wpływowych antropologów brytyjskich współczesnych Benedict, zasadniczo odnosił się przychylnie do podejścia amerykańskiego. Ale Radcliffe-Brown,…
Więcej