Latest Posts

Zakres wolności indywidualnej oraz zbiorowej

Po pewnym czasie zaczynają występować zjawiska niekorzystne dla spraw­cy i jego społecznego otoczenia. Jednym z najpowszechniejszych jest poja­wienie się stanu obniżonego nastroju, zwanego również depresją szczytu. Mówiąc językiem potocznym, występuje „smutek spełnionych baśni”. Czło­wiek przekroczył granicę materialną lub intelektualną, która…
Więcej