Latest Posts

Rodzime umiejętności

W końcowych partiach strony powracam do antropologii jako takiej. Rozważmy położenie antropologów, którzy próbują ogarnąć myślą nieznaną formę ludzkiego życia. Wysiłkowi temu towarzyszy pewien niepokój metodologiczny dotyczący wartości jakiegokolwiek konceptualnego ujęcia odmiennej kultury. Zdajemy sobie sprawę, jak łatwo jest źle…
Więcej

Czy jest coś specyficznie ludzkiego, co wykracza poza biologię i domaga się innego stylu wyjaśniania?

Kwestia to delikatna, w każdej chwili grozi wybuchem. Wyrosłe z niej przekonania należały do najdobitniej wyrażanych i budziły najgorętsze spory w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Chciałbym najpierw wyjaśnić kilka terminów. Antropolog biologiczny Geoffrey Harrison zarzucał mi ostatnio, że używam słowa…
Więcej

Jeśli za podstawę przyjmiemy różnorodność form ludzkiego życia, to co musi być prawdą o ludziach?

Z dwóch powodów nadaję temu pytaniu taką niezbyt zgrabną formę. Po pierwsze, chcę podkreślić, iż stoi za nim pewna konkretna przesłanka, którą zamierzam uznać za zgodnie przyjętą, podstawową i niepodważalną: archiwum różnorodnych możliwości człowieka. W tym właśnie miejscu zabieram się…
Więcej